Oamk

Brändin rakentaminen

Olemme saaneet kunnian tehdä Oulun ammattikorkeakoululle markkinointia jo useamman projektin verran ja toimimme nykyisin asiakkaan strategisena partnerina. Yhteistyömme hedelmiä ovat muun muassa kevään 2022 yhteishakukampanja, erilaisiin tarpeisiin suunnitellut videotuotannot, kansainvälisen markkinoinnin konsepti sekä tuoreimpana julkaisuna vuoden 2023 yhteishakuun hakijan opas. Myös tämän kevään yhteishakukampanja tulee olemaan NTRNZ median käsialaa.

Taustaa – Luota itseesi

Oulun ammattikorkeakoulu on monitahoinen ja -ääninen organisaatio, jolle haluamme jokaisen tuotannon suunnitella siten, että se palvelee juuri tämän hetken tavoitteita parhaalla mahdollisella tavalla, mutta että nämä samanaikaisesti olisivat skaalattavissa eri käyttötilanteisiin, ja ne kestäisivät aikaa. 

 

Siksi Oamkin slogan “Luota itseesi” ja vuonna 2022 uudistettu brändikäsikirja näkyy kaikissa tuotannoissa, joita teemme. Tämä luo jatkuvuutta markkinointiin, jossa asiakkaan käyttötarpeet ja viestivät tahot ovat hyvin monipuolisia.

Missiovideo

Syksyn lukukauden aloituksen yhteydessä asiakas halusi tuoda esille uudistettua brändikäsikirjaansa sekä Oamkin perustehtävän taustoitusta lukuvuoden aloittaville opiskelijoille, omalle henkilöstölle ja sidosryhmilleen. 

 

Keskustelujemme pohjalta päätimme ehdottaa, että tuotannon tavoite on välittää kutsu katsojille avajaistapahtumassa: luota itseesi – yhdessä muutamme maailmaa. Halusimme tuotannolla viestiä siitä arvokkaasta yhteiskunnallisesta tehtävästä, jota Oamk toteuttaa ja mihin opiskelijat, yhteistyökumppanit ja henkilöstö osallistuvat arvokkaalla työpanoksellaan. 

 

Lopputuloksena teimme missiovideon: tarinan siitä kuinka jokainen meistä voi kokea maailmaan haastavana, kylmänä ja kovana paikkana, mutta jossa hyvän valmistautumisen kautta pystymme luottamaan itseemme ja lopulta olemaan rohkeita ottamaan askeleet paremman tulevaisuuden luomiseksi.

 

Kuten kaikissa hyvissä tarinoissa,  pääajatus oli luoda katsojalle tunnereaktio. Sitä kautta video jää mieleen ihan eri tavalla, kuin perinteiset esittelyvideot.

Kansainvälisen markkinoinnin konsepti

Oamk tarvitsi markkinoinnillista tukea käynnistäessään kansainvälisten tutkinto-ohjelmien myynnin ja markkinoinnin. Kansainvälinen opiskelijarekrytointi maihin, joissa jopa Suomi saattaa olla tuntematon, on omanlaisensa haaste. 

 

Ehdotimme, että ennen varsinaisten markkinointimateriaalien tuotantoa tekisimme markkinointikonseptin, jossa otetaan huomioon sisältökysymysten ohella palvelupolku, jonka kautta potentiaaliset opiskelijat löytävät Suomen, Oulun ja lopulta Oulun ammattikorkeakoulun.

 

Konseptin suunnittelua edelsi taustatyö: teimme kyselyn kansainvälisille opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille, sekä pidimme workshopin kohdemaa Vietnamista tulleiden kansainvälisten opiskelijoiden kanssa. Näiden ja muiden taustamateriaalien kautta pystyimme suunnittelemaan palvelupolun ja rakenteen, kuinka markkinointia voidaan kansainvälisissä tutkinto-ohjelmissa toteuttaa.

 

Taustatyön pohjalta suunnittelimme konseptin, jota sovellettiin markkinointikampanjoissa sekä myynti- ja esittelymateriaaleissa. Konseptissa tietoa Suomen ja Oamkin laadukkaasta koulutuksesta, kansainvälisten opintojen sisällöistä ja Oamkille tärkeistä erottuvuustekijöistä jaettiin kysymysten muodossa. Vastaus näihin kysymyksiin oli aina sama: Oamk.

Video sidosryhmägaalaan

Oamk vietti 13.5.2022 sidosryhmägaalaa, jossa juhlittiin tiivistä ja onnistunutta yrityskentän kanssa tehtävää yhteistyötä. Kyseisessä gaalassa julkistettiin myös vuoden sidosryhmä, joka oli Polar Electro Oy. Tuotimme gaalaa varten videon, jossa kerrotaan Oamkin ja Polarin vuosia kestäneestä hedelmällisestä yhteistyöstä.

 

Halusimme videossa tuoda esille, mitä onnistunut yhteistyö eri osapuolille voi tuottaa siten, että kaikki voittavat. Aineisto on myös hyvä esimerkki siitä miten tuotettavaan sisältöön vaikuttaa se, että videon päätarkoitus oli näkyä gaalassa ammattisidosryhmille.

Yhteishakukampanja 2022

Kevään 2022 yhteishaun markkinointiin haluttiin luoda inhimillinen, mutta erottuva kampanja. Lähtökohtana käytettiin Oamkilla jo pidempään mukana ollutta iskulausetta “Luota itseesi”, jonka kumppaniksi tuotiin vertaistuellisia, aitoja tarinoita rohkeudesta. Samalla kampanjaa laajennettiin myös Yamkin puolelle ja kokonaisuudessa olikin mukana yhteensä 11 eri alojen opiskelijaa tai alumnia. Lopputulos on kampanja, jossa aitoutta ja rohkeutta on höystetty puujalkahuumorilla.

Hakijan opas 2023

Vuoden 2023 hakijan opas päätettiin tehdä kokonaan uudella tavalla. Oamkilla innostuttiin ideastamme tuoda aikakauslehden visuaalisuutta ja henkeä hakijan oppaaseen.

 

Oamkin slogan, “Luota itseesi”, toimii tässäkin projektissa punaisena lankana. Sisällöissä on huomioitu myös kestävyys: teemoja, kuvamateriaalia ja sitaatteja on kerätty muista Oamkille tekemistämme sisällöistä ja kampanjoista. Näin saatiin tehdylle materiaalille pidempi elinkaari.

 

Kaikessa tekemisissämme kulkee sama punainen lanka, itseensä luottaminen, jolloin tuotannot ovat yhtenäisiä ja perustuvat asiakkaan strategiaan. Strateginen suunnittelu luo kestävämpää, tuloksellisempaa ja taloudellisempaa markkinointia.

Ota yhteyttä!

Nina Taipaleenmäki
Nina Taipaleenmäki

CLIENT DIRECTOR

+358 40 487 8717
nina@ntrnz.com

Say

Hello

Kiinnostuitko?

OTA YHTEYTTÄ