NTRNZ media oy:n tietosuojaseloste

Tämä on henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

1. Rekisterinpitäjä

NTRNZ media oy
Höyrymyllyntie 38 B, 90520 Oulu
info(a)ntrnz.com

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Hanna Mustonen
hanna(a)ntrnz.com

3. Rekisterin nimi

NTRNZ media oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

NTRNZ media oy kerää henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

  • Asiakassuhteen ylläpito, hoitaminen ja kehittäminen
  • NTRNZ media oy:n palveluista kertominen
  • Palveluiden toteuttaminen

5. Rekisterin tietosisältö

NTRNZ media oy:n asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

  • Yrityksen nimi
  • Yrityksen postiosoite
  • Yhteyshenkilön nimi
  • Yhteyshenkilön puhelinnumero
  • Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

NTRNZ media oy käyttää sivustoillaan evästeitä käyttökokemuksen parantamiseksi. Evästeet ovat pieniä, selaimen pyynnöstä käyttäjän tietokoneelle lähetettäviä ja siellä säilytettäviä tekstitiedostoja. Evästeet voi kieltää säätämällä selaimen asetuksia.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan pääsääntöisesti asiakkaalta itseltään sähköpostitse, puhelimitse tai tapaamisen yhteydessä asiakassuhteen alkaessa.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin NTRNZ media oy:n ulkopuolelle. Luovutamme tietoja ainoastaan käyttämiämme palveluja, esimerkiksi projektinhallintaa ja alihankintaa varten. Nämä yritykset ovat sitoutuneet noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei siirretä EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteritietoja käsittelevät henkilöt ovat salassapitovelvollisuuden alaisia ja perehdytettyjä rekisterin käyttämiseksi. Asiakasrekisteri on sijoitettu ja suojattu siten, ettei asiaankuulumattomilla ole pääsyä rekisteritietoihin. Rekisteriin sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa.

10. Tarkastusoikeus ja kielto-oikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot. Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli hän kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. Tallennetut tiedot voidaan poistaa rekisteröidyn vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Pyynnöt tietojen poistamisesta tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.