NTRNZ medialle vastuullisuus on yksi perusarvoista. Se on oleellinen osa liiketoimintaamme ja strategiaamme. Se on meitä eteenpäin vievä voima ja syy, miksi olemme olemassa.

Ympäristövastuullisuus

Merkkinä kestävästä toiminnastamme meille on myönnetty WWF:n Green Office -ympäristösertifikaatti. Olemme sitoutuneet tavoitteeseen, että olemme hiilineutraali toimisto vuonna 2025 ja hiilinegatiivinen 2030. Myös tv- ja formaattituotantojen vastuullisuutta on yrityksessä tarkasteltu osallistumalla albert-ympäristöjärjestelmän koulutuksiin ja ottamalla käyttöön järjestelmän tarjoamat työkalut tuotannoissa hyödynnettäviksi.

Konkreettisia toimia, joita teemme ympäristövastuullisuuden eteen:

 • Minimoimme lennot ja pyrimme toteuttamaan muutkin työasiamatkat kestävämmin
 • Tarjoamme yrityksemme juhlissa ja yhteisissä tilaisuuksissa vegaani-, kasvis- tai lähiruokaa.
 • Kannustamme henkilöstöämme kestäviin valintoihin säännöllisen tiedottamisen ja erilaisten tempausten kautta.
 • Kartoitamme energiankulutustamme ja pyrimme vähentämään sitä.
 • Tarjoamme asiakkaillemme vastuullisen markkinoinnin palvelua.
 • Pyrimme minimoimaan printtituotannot sekä suunnittelemaan markkinointia skaalautuvasti ja vain aitoon tarpeeseen.
 • Teemme tv- ja formaattisisältöjä, joilla on ekologista vaikutusta.
 • Emme työskentele asiakkaille, jotka toimivat epäekologisesti.
 • Olemme inspiraatio ja esimerkki siitä, että markkinointi- ja media-alalla voi toimia kestävästi.

Sosiaalinen vastuullisuus

Meille sosiaalinen vastuullisuus on ihmisistä välittämistä. Tämä näkyy meillä erityisesti henkilöstön hyvinvointiin ja itsensä kehittämiseen panostamisena.

Konkreettisia toimia, joita teemme sosiaalisen vastuullisuuden eteen:

 • Toimimme tasa-arvoisesti ja suvaitsevaisesti.
 • Käyttäydymme toisiamme kohtaan reilusti, ystävällisesti ja kunnioittavasti. Vaadimme vastaavaa käytöstä myös asiakkailtamme ja yhteistyökumppaneiltamme.
 • Työyhteisön hyvinvointia ja osaamisen kehittämistä edistetään säännöllisillä kehityskeskusteluilla ja tyytyväisyyskyselyillä.
 • Meillä työnteon aikaan ja paikkaan voi vaikuttaa, tarjoamme esimerkiksi mahdollisuuden tehdä lyhyempää työaikaa tai työskennellä eri paikkakunnalta.
 • Meillä on matala hierarkisuus johdon ja henkilöstön välillä.
 • Olemme valinneet luottamusvaltuutetun henkilöstön keskuudesta.
 • Kannustamme henkilöstöä kehittämään ja ylläpitämään osaamistaan muun muassa kurssien, tapahtumien ja opintojen avulla.
 • Osallistamme ja kannustamme kaikki työntekijät mukaan toimintamme kehittämiseen.
 • Tarjoamme lakisääteistä laajemman työterveyshuollon sekä tuemme harrastuksia työsuhde-eduin.

Taloudellinen vastuullisuus

Taloudellisella vastuullisuudella tarkoitetaan yleensä hyvää hallintotapaa ja luotettavuutta. Hyvin suunniteltu liiketoiminta on myös taloudellisesti kannattavaa.

Konkreettisia toimia, joita teemme taloudellisen vastuullisuuden eteen:

 • Panostamme työn tehokkuuteen kehittämällä työtapojamme ja ylläpitämällä osaamistamme.
 • Toimimme lakien ja sopimusten mukaisesti.
 • Olemme luotettava kumppani.
 • Liiketoimintamme on kannattavaa.
 • Olemme täysin kotimaisessa omistuksessa oleva yritys ja maksamme verot Suomeen.
 • Kaikki yrityksemme omistajat ovat aktiivisesti mukana yhtiön toiminnassa ja kehittämisessä.

 

Hiilidioksidipäästöt vuonna 2022 arviolta* 23,25 tCO₂

*Laskettu WWF:n Green Office -ympäristöohjelman ilmastolaskurilla

Päästötavoitteemme:

Hiilineutraali 2025

Hiilinegatiivinen 2030