Arvonnan järjestäjänä toimii NTRNZ media Oy (myöhemmin tässä tekstissä ”arvonnan järjestäjä”).

Arvontaan voi osallistua Facebook tai Instagram -julkaisussa ilmoitettuna aikana Facebookissa ja/tai Instagramissa. Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat, 18 vuotta täyttäneet luonnolliset henkilöt. Osallistumisoikeutta ei kuitenkaan ole niiden yritysten työntekijöillä ja heidän perheenjäsenillään, jotka ovat olleet tekemisissä tämän arvonnan järjestelyjen kanssa.

 

Arvontaan osallistutaan sosiaalisen median julkaisussa ilmoitetulla tavalla (esim. kommentoimalla) sosiaalisen median kanavilla Facebookissa ja Instagramissa. Arvontapostaukseen voi jättää useamman kommentin, mutta arvonnassa samalta käyttäjältä huomioidaan vain yksi kommentti.

 

Osallistuneiden kesken arvotaan julkaisussa mainittu palkinto. Arvonta suoritetaan julkaisussa ilmoitettuna päivänä kaikkien osallistumisajan sisällä osallistuneiden kesken. Palkintoa tai osaa siitä ei voi vaihtaa tai muuttaa rahaksi. Palkinnon noudosta tai toimittamisesta sovitaan erikseen (toimitus vain Suomeen).

 

Voittajalle ilmoitetaan voitosta Facebookissa tai Instagramissa yksityisviestillä tai kommentilla. Lisäksi arvonnan järjestäjä pyytää voittajaa vielä olemaan yhteydessä yksityisviestillä, jossa pyydetään toimittamaan voittajan yhteystiedot mahdollista palkinnon toimittamista varten. Mikäli voittajaa ei tavoiteta edellä mainituilla tavoilla kahteen vuorokauteen, pidättää järjestäjä oikeuden valita uusi voittaja. Saatuja yhteystietoja ei käytetä markkinointitarkoituksiin eikä luovuteta kolmansille osapuolille, vaan niitä käytetään ainoastaan palkinnon lähettämistä varten.

 

Arvonnan järjestäjä ei vastaa mahdollisista tietoliikenneyhteyksiin liittyvistä ongelmista (esimerkiksi katkoksista) arvonnan osallistumisen yhteydessä.

 

Osallistumalla arvontaan osanottajat antavat suostumuksensa siihen, että voittaessaan arvonnan palkinnon arvonnan järjestäjällä on oikeus olla heihin yhteydessä ilman erillistä suostumusta.

 

Järjestäjä maksaa lakisääteiset arpajaisverot.

 

Järjestäjä pidättää oikeuden hylätä arvonnasta henkilöt, jotka ovat rikkoneet näitä sääntöjä tai joiden voidaan epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä keinoja.

 

Järjestäjä pidättää itselleen oikeuden sääntömuutoksiin.

 

Arvonta ei ole Metan sponsoroima, suosittelema, hallinnoima eikä millään tavalla liity Metaan. Osallistuja antaa tietonsa ainoastaan arvonnan järjestäjän käyttöön, ei Metan.

 

KILPAILUN TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

 

NTRNZ media Oy

Y-tunnus:  FI24825082

Yhteyshenkilö
Hanna Mustonen

hanna@ntrnz.com
+358 45 634 3073

 

Rekisterin nimi

 

NTRNZ 2024

 

Tietojen kerääminen ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 

NTRNZ media Oy pyytää osallistujien sähköpostiosoitteita kilpailun palkinnon toimittamista varten. Voittajaan ollaan yhteydessä soveltuvan yhteydenottotavan kautta. Osallistumistiedot käsitellään anonyymisti.

 

Rekisterin suojaaminen

 

Kerättyä rekisteriä säilytetään sähköisesti NTRNZ:n työtiedostoissa sijaitsevassa rekisterissä, jonne ei ole pääsyä ulkopuolisilla. NTRNZ toimii aina EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 44 sekä GDPR:n puitteissa, ja niiden noudattamista edellytämme myös henkilötietojen käsittelijöiltä. NTRNZ siirtää tietoja ainoastaan sellaisiin Euroopan unionin ulkopuolisiin maihin, jotka kykenevät takaamaan GDPR:n mukaisen henkilötietosuojan.

 

Oikeus tietojesi tarkastamiseen ja korjaamiseen

 

Sinulla on oikeus tarkastaa, mitä sinua koskevia tietoja rekistereihin on tallennettu ja saada sinua koskevat virheelliset tiedot korjatuksi. Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi poistamista, milloin tahansa.

Rekisteriä säilytetään 30.12.2024 saakka, jonka jälkeen tiedot poistetaan.