Rekisteri- ja tietosuoja­seloste

Tämä on Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 30.7.2020. Viimeisin muutos 30.7.2020.

1. Rekisterinpitäjä

NTRNZ Media Oy, Höyrymyllyntie 38 B, 90520 Oulu

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Topi Paananen, topi@ntrnz.com, 0407766413

3. Rekisterin nimi

NTRNZ casting -esiintyjärekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

– henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on ylläpitää casting-rekisteriä mainos- ja tv-tuotantojen roolitusta ja niistä viestimistä varten. Rekisteriin liittyneille voidaan lähettää tietoa roolituksista ja yrityksen toiminnasta esimerkiksi uutiskirjeen muodossa sekä casting-kutsuja sähköpostitse ja puhelimitse.

Uutiskirjeen voi peruuttaa milloin tahansa uutiskirjeestä löytyvästä linkistä.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

Etunimi:
Sukunimi:
Sähköpostiosoite:
Puhelinnumero:
Sukupuoli: [Nainen/Mies/Muu]
Syntymäaika:
Asuinkaupunki:
Pituus:
Kengän koko:

Yläosan vaatekoko: [XS-XXL]

Alaosan vaatekoko [XS-XXL]
Näyttelijän koulutus:
Näyttelemis- ja esiintymiskokemus:
Kielitaito:
Kuvat: [valitse tiedostot]
Minkälaisiin rooleihin haet? (voit valita useamman)

Alaikäisen nimi:
Syntymäaika:
Huoltajan nimi:
Huoltajan puhelinnumero:
Huoltajan sähköpostiosoite:
Aika ja paikka:
Huoltajan allekirjoitus:

Tietoja säilytetään toistaiseksi, ja tiedot voidaan poistaa rekisteriin liittyneen henkilön pyynnöstä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan rekisteriin liittyneeltä henkilöltä www-lomakkeella, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa henkilö luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja voidaan luovuttaa NTRNZ castingin sekä NTRNZ media Oy:n henkilöstölle roolitustarpeita varten sekä asiakkaalle, jolle mainos- ja tv-tuotantoja toteutetaan. Tietojen luovutuksen tarkoituksena on tarjota rooleja casting-rekisteriin liittyneelle henkilölle mainos- ja tv-tuotantoihin.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, mikäli tuotantoja toteutetaan kansainvälisesti. Tällöin roolitettavia henkilöitä voidaan ehdottaa EU:n tai ETA:n ulkopuolella toimiville asiakkaille mainos- ja tv-tuotantoihin.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

NTRNZ casting ja NTRNZ media Oy varmistavat asianmukaisesti, että tietoja ei pääse yrityksen rekisterin ulkopuolelle luvattomaan käyttöön. Lisäksi henkilötiedot on suojattu häviämisen varalta.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

NTRNZ median tietosuojaseloste